top of page

Grubi i završno-zanatski građevinski radovi

Jugović Gradnja poseduje sve mašine neophodne za izvođenje grubih građevinskih radova, u vidu dizalica, kranova, mašina za prevoz materijala, manjih dostavnih vozila, oplate DOCA i PERI sa pratećom opremom, kao i sav neophodan i sitan alat za rad.
Takođe, pružamo usluge izrade temeljne konstrukcije sa armirano betonskim stopama  i armirano betonskim gredama za višenamensku halu.

bottom of page